Den Integrerede Institution Børnehuset har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygnings foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Udskiftning til LED lys
  • Vandbesparende toiletter
  • Berøringsfrie vandhaner
  • Nyt ventilationsanlæg
  • Automatisk varmestyring
  • Nye køleskabe