Administrationsbygningen, Kalkværksvej 10, har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Teknisk isolering
  • Udskiftning af pumper
  • Udskiftning af ventilatorer
  • Opsætning af nyt ventilationsanlæg i kælder
  • CTS optimering
  • Belysning på hele ejendommen - LED lys