Den Integrerede Institution Krudtuglen har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Isolering af veksler i teknikrum
  • Udskiftning af lyskilder i hovedgang
  • Udskiftning af armaturer på toilet, og fællesrum/garderobe
  • Montering af ventiler og termostater
  • Installation af vandbesparende toiletter og nye vandhaner
  • Nyt ventilationssystem
  • Udskiftning af varmestyringsanlæg