Børnehuset På Kanten har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Isolering af varmerør og ventiler
  • Installation af vandbesparende toiletter
  • Udskiftning af lyskilder og armaturer
  • Montering af ventiler og termostater
  • Installation af isoleret brugsvandsveksler
  • Udskiftning af ventilationssystem