Legepladsen Kappelvænget & Klub2teket har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Ny brugsvandsveksler
  • Isolering af teknikskab
  • C02-styring på ventilationsanlæg
  • Belysning - udskiftet til LED lys
  • Efterisolering af tagrum