Vuggestuen Lillefod har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Udskiftning til nye vandhaner
  • Montering af vandbesparende toiletter
  • Isolering af varmerør
  • Udskiftning af cirkulationspumper
  • Udskiftning til ny vandvarmer
  • Montering af forindstillede ventiler og nye termostater
  • Montering af ny varmestyring
  • Ny belysning med LED lys i fællesgang og toilet og birum
  • Ny belysning i kælder, liggehal og stuer