Kompetence- og uddannelsescenter Aarhus har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer. 

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Udskiftning af pumper
  • Nye vinduer
  • Forsatsvinduer i kantine
  • Udskiftning af belysning til LED lys
  • Nedlægning af pavillon
  • Etablering af rumstyring med trådløse termostater