Lokalcenter Åbygård har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Nye vinduer
  • Nye pumper
  • Nyt ventilationsanlæg til café
  • Behovsstyring af ventilation til omklædning
  • Bevægelsessensorer til ventilation til fitness
  • Opgradering af varmesystem
  • Ventilation optimeret - udsugning kælder
  • Efterisolering af loft
  • Belysning udskiftet til LED lys
  • Nye kølemaskiner til frys og køl