Vuggestuen og Dagplejen Kløvervangen har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Isolering af varmerør
  • Udskiftning af brugsvandveksler
  • Udskiftning af pumper
  • Central, automatisk varmestyring
  • Nye termostatventiler med forindstilling
  • Nyt ventilationsanlæg
  • Udskiftning til LED lys