Børnehuset Klokkervej har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Bevægelsessensorer toilet og stue 
  • Natsænkning af varme
  • Nyt ventilationsanlæg
  • Nyt varmeanlæg
  • Vandbesparende toiletter
  • Belysning ændret til LED lys
  • Udskiftning af køleskabe