Højvangskolen har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

 • Isolering af rør og tekniske anlæg
 • Flytning af varmerør
 • Nedlæggelse af rørstrækninger
 • Belysningstiltag for hele ejendommen - skift til LED lys
 • Etablering af strålevarme i idrætshal
 • Ændring af fugtstyring for ventilation i omklædningsrum
 • Udskiftning af ovenlys
 • Udskiftning af pumper
 • Reparation af CTS tilkobling på ventilation til Helsehuset
 • Optimering af CTS anlæg
 • Etablering af balanceret ventilation i kantine
 • Nedlæggelse af udsugningsventilation fra røntgenrum i Helsehuset
 • Udskiftning af døre og vinduer
 • Ny varmtvandsbeholder