Nørrestenbro Børnehave har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Isolering af varmerør
  • Udskiftning til varmtvandsveksler
  • Nye cirkulationspumper
  • Automatik for central styring og nye termostatventiler
  • Renovering af ventilationsanlæg
  • Nye vandhaner med ét greb
  • Udskiftning af belysning til LED lys