Bavnehøjskolen har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

 • CTS anlægget reguleres
 • Pumper udskiftes
 • Isolering af rør
 • Styring af brugsvand
 • Udskiftning af recirkuleringsanlæg i idrætshal
 • Styring af udsugningsanlæg
 • Udskiftning af belysningsarmatur
 • Montering af styring på belysning
 • Udskiftning af lysrør til LED lysrør
 • Efterisolering af lofter
 • Udvendig efterisolering af ydervægge