Lokalcenter Viby har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Varmeanlæg etableres med rumstyring
  • Ny ventilator
  • Belysning skiftet til LED lys
  • Ny tørretumbler
  • Opgradering af automatisk varmeanlæg