Vuggestuen Kroghsgade har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Installation af bevægelsessensorer
  • Ventilationsanlæg optimeres
  • Automatik til varmestyring
  • Natsænkning af varme
  • Installation af berøringsfrie vandhaner
  • Vandbesparende toiletter
  • Nye radiatorventiler
  • Belysning udskiftet til LED lys
  • Udskiftning af kummefryser