Vuggestuen og Børnehuset har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for disse to bygninger foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Belysning udskiftet til LED lys
  • Vandbesparende toiletter
  • Nyt ventilationsanlæg
  • Isolering af rør og komponenter
  • Automatisk varmeanlæg
  • Nye pumper