Børnehuset Klatretræet har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Montering af bevægelses-sensorer
  • Udskiftning af ventilationsmotor
  • Efterisolering af varme- og vandrør
  • Etablering af automatisk varmestyring
  • Udskiftning af varmtvandsbeholder
  • Berøringsfri vandhaner
  • Udskiftning af pumper
  • Belysning udskiftet til LED lys