Børnehaven Skræppen har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Installation af vandbesparende børnetoiletter og voksentoiletter
  • Installation af vandsparer på vandhaner
  • Ventilationsanlægget er optimeret