Børnehuset Nattergalen har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Udskiftning af glødepærer til LED-lys
  • Montering af vandbesparende toiletter
  • Isolering af varmerør i teknikrum