Åby Bibliotek har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Belysning
  • Pumpeudskiftning
  • Teknisk isolering
  • Automatisk temperatursænkning på skydebanen uden for brugstid
  • Lukket utætheder på kompressor
  • CTS/automatik
  • Reduktion af standby el uden for brugstiden
  • Ventilationsanlæg driftsoptimeret