Lyseng Svømmebad har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Isolering af rør og tekniske installationer
  • Belysning på hele ejendommen
  • Udskiftning af vinduer
  • Efterisolering af klimaskærm
  • Etablering af bassinoverdækninger
  • Udskiftning af ventilationsanlæg
  • Udskiftning af pumper
  • Nedrivning af sommeromklædning
  • Varmegenvinding på spildevand