Stillepladsen, Driftsområde Nord, har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Isoleringstiltag
  • Automatisk varmestyringsanlæg
  • Isolering af rør og tekniske installationer
  • Belysning ændret til LED lys