Børnehaven Malmøgade 10 har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Central styring af gulvvarme
  • Udskiftning til LED lys
  • Montering af bevægelsessensorer lokalerne