SUV Botilbud Malmøgade har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Isolering af rør og andre tekniske enheder
  • Udskiftning til LED lys
  • Udskiftning af ruder og vinduer
  • Udskiftning af døre
  • Nye Pumper
  • Hulmursisolering
  • Etablering af automatisk styring af vandtemperatur i forhold til udetemperatur
  • Efterisolering af lofter