Åhaven har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Vinduesudskiftning
  • Tætning af døre til elevator
  • Pumpeudskiftning
  • Indregulering af ventilation
  • Ventilation i tekøkken
  • Indregulering af kompensering for udetemperatur
  • Belysning
  • Isolering ifm. VVS arbejdet