Idrætsinstitutionen, Motalagade 6, har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Isolering af varmerør i kælderen
  • Nye ventiler og termostater
  • Montering af vandbesparende toiletter
  • Udskiftning af ventilationsanlæg i kælderen
  • Efterisolering af loft