N. J. Fjordsgade skole har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag

  • Teknisk isolering
  • Belysning udskiftet til LED lys
  • Klimaskærm efterisolering
  • Ny ventilation
  • Automatisk varmeanlæg reguleret
  • Indregulering af varmt brugsvand
  • Nedlæggelse af udsugning fra kemiskab
  • Udsugning fra tandklinik nedlægges ved ny funktion
  • Nedlæggelse af køling i pedelkontor
  • Montering af forsatsruder på vinduer og døre med 1-lags glas