Bygningen har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Nye vinduer
  • Vandbesparende toiletter
  • Nye pumper
  • Belysning ændret til LED lys
  • Nyt varmeanlæg
  • Ny motor i ventilationsanlæg
  • Efterisolering af varmerør i teknikrum
  • Nye radiatorventiler