Den Integrerede Institution Børnehuset Bonanza har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Vandbesparende toiletter
  • Isolering af rør
  • Belysning ændret til LED lys
  • Nye pumper
  • Ventilationsanlæg
  • Isolering af fjernvarmeveksler