Den Integrerede Institution Børnehuset på Toppen har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Nyt ventilationsanlæg
  • Isolering af rør
  • Belysning udskiftet til LED lys
  • Vandbesparende toiletter
  • Isolering af kanal til ventilation på loftet