Strandskolen har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Belysning ændret til LED lys
  • Reduktion af standby elforbrug
  • Nye vinduer og døre
  • Nyt ventilationsanlæg
  • Efterisolering af lofter i gange og klasselokaler