Ny Studstrupvej 3D har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Natsænkning af varme (optimering af styring)
  • Udskiftning til LED lys
  • Bevægelsessensorer i aktivitetsrum, køkken og garderobe