Holmehulen har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Højisoleret vandvarmer
  • Nye radiatorventiler
  • Automatisk styring af vand og varme (CTS anlæg)
  • Nye vandbesparende toiletter
  • Berøringsfrie vandhaner
  • Belysning udskiftet til LED lys
  • Udskiftning af ventilatormotor
  • Udskiftning af køleskabe