Vokseværket har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Isolering af varmerør
  • Udskiftning af veksler
  • Automatisk lys på toiletterne
  • Indstilling af dagslys i gangareal
  • Ny automatik for varme og brugsvand
  • Indstilling af driftstid på ventilationsanlæg