Børnehuset, Østerby Allé 248, har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Udskiftning af 31 radiatorventiler
  • Udskiftning af pumper
  • CTS/automatik
  • Belysning
  • Udskiftning af grøntkøler