Pilehytten har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Pumpeudskiftning
  • Brugsvandveksler
  • Isolering af rør
  • Nyt varmanlæg med automatisk styring
  • Nyt ventilationsanlæg
  • Belysning ændret til LED lys
  • Vandbesparende toiletter