Børnegården Rundhøj har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele elle tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Nye radiatorventiler og termostater
  • Automatisk varmestyring
  • Nye motorer i ventilationsanlæg
  • Belysning ændret til LED lys
  • Efterisolering af loftrum