Hvad er forbedret på bygningen?

Sabro-Korsvejskolen har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Isolering af rør
  • Udskiftning af vinduer og lette facader
  • Belysning udskiftet til LED lys
  • Efterisolering af loft
  • Udskiftning af ventilator samt etablering af behovsstyring på ventilationssystemet
  • Nyt ventilations- og opvarmningssystem i gymnastiksal
  • Etablering af system til regulering af fremløbstemperatur på varmeanlæg
  • Optimering af automatisk varmestyring (CTS anlæg)
  • Nye pumper

Solceller på skolens tag

Skolen er en af de 20 skoler i Aarhus Kommune, der har fået dispensation til at montere solceller.
Du kan ved at klikke på linket nedenfor se, hvor meget energi solcellerne har opsamlet i dag eller over en bestemt periode. Samtidig kan du se, hvor meget CO2 skolen har sparet ved at få opsat solcellerne.

Har du lyst, kan du sammenligne din skoles resultat med en af de andre skolers resultater. Vælg blot, hvilke skole, du ønsker at se.

Du kan se, hvor meget energi solcellerne har optjent her: http://www.evishine.dk/aarhus