Børnehaven har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for Børnehaven  og Humlebien foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Smækfunktion på døre
  • Isolering af tekniske installationer
  • Ventilationen justeret
  • Automatisk varmestyring
  • Vandbesparende toiletter
  • Indstilling af sensorer for belysning
  • Nyt køleskab