Arbejdsmarkedscenter Nord - Skæring Planteskole - har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Etablering af natsænkning på varmeanlæg i væksthuse
  • Isolering af rør og komponenter
  • Nye pumper
  • Nye vinduer
  • Efterisolering af lofter
  • Ændring af drift på kompressor
  • Belysning ændret til LED lys