Den Integrerede institution Skibet har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Nyt ventilationsanlæg
  • Automatik til varmestyring
  • Vandbesparende toiletter
  • Belysning udskiftet til LED lys