Skelager Lokalcenter har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Belysningstiltag for hele ejendomme
  • Efterisolering i tagrummet
  • Teknisk isolering af alle pumper
  • Efterisolering af konvektorgrav (gulvradiator)
  • Nyt ventilationsanlæg
  • Vinduesudskiftning til 2 lags energiruder