Hvad er forbedret på bygningen?

Skjoldhøjskolen har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

 • Isolering af rør og ventiler
 • Nye ruder
 • Vinduesudskiftning af vinduer forsynet med ældre termoruder
 • Udskiftning af lyskilder til LED lysrør
 • Udskiftning af varmtvandsbeholder
 • Varmt brugsvand afbrudt samt nye handvask-armaturer
 • Bevægelsessensorer til styring af ventilation ved tandklinikken
 • Nye ventilationsanlæg samt strålevarme til hallen
 • Nye ventilatorer til ventilationsanlæg samt etablering af CO2-styring af anlægget i sommerdriftsperioder ved kantinen
 • Nye decentrale ventilationsanlæg til fællesarealer
 • Tilkobling af ældre omklædningsrum til nye omklædningsrums ventilationsanlæg
 • Ny varmtvandsbeholder i kælder
 • Nyt mælkekøleskab
 • Udskiftning af facadepartier med dør på hele ejendommen mod syd

Solceller på skolens tag

Skolen er en af de 20 skoler i Aarhus Kommune, der har fået dispensation til at montere solceller.

Du kan ved at klikke på linket nedenfor se, hvor meget energi solcellerne har opsamlet i dag eller over en bestemt periode. Samtidig kan du se, hvor meget CO2 skolen har sparet ved at få opsat solcellerne.

Har du lyst, kan du sammenligne din skoles resultat med en af de andre skolers resultater. Vælg blot, hvilke skole, du ønsker at se.

Du kan se, hvor meget energi solcellerne har optjent her: http://www.evishine.dk/aarhus