Børnehaven på Højene har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Udskiftning til fuldisoleret veksler
  • Isolering af varmerør og automatik på gulvvarme
  • Udskiftning af belysning i alle rum
  • Installation af vandbesparende toiletter
  • Montering af støjsvag og energisparende udsugning på toiletter