Beder Skole har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Udskiftning af lette facader
  • Varmeanlæg energioptimeres
  • Udskiftning af vinduer
  • Pumper udskiftes
  • Belysning (facadeprojekt)
  • Udskiftning af lysrør til LED lysrør