DII Spiren, Skovager 1, har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Belysning ændret til LED lys
  • Nye pumper
  • Varmt brugsvand reguleret
  • Ny varmestyring og indstilling af termostat
  • Isolering af rør og tekniske installationer
  • Nyt ventilationssystem med CO2 styring
  • Vandbesparende tiltag