Børnehaven Guldbryllupsasylet har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

 • Installation af bevægelsessensorer på toiletter og i stue
 • Nyt varmeanlæg
 • Ventilationsanlæg optimeres
 • Isolering af varmerør 
 • Natsænkning af varme
 • Nye radiatorventiler
 • Efterisolering af lette ydervægge
 • Installation af berøringsfrie vandhaner
 • Vandbesparende toiletter
 • Belysning ændret til LED lys
 • Nye fryseskabe