Hvad er forbedret på bygningen?

Bygningen har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor det kunne betale sig at skifte bygningsdele ud eller reparere på de eksisterende. Der energirenoveres alle de steder, hvor investeringen tjener sig selv hjem igen over en kortere årrække ved sparet energi.

Der er samlet set tale om følgende energibesparende tiltag:

  • Efterisolering af lofter
  • Tætningslister i døre
  • Isolering af rør
  • Nyt varmestyringsanlæg - CTS
  • Styring af udsugningsanlæg
  • Udskiftning af lysrør til LED lysrør
  • Udskiftning af belysningsarmatur
  • Montering af styring på belysning
  • Nye pumper
  • Udskiftning til elopvarmede brugsvandsbeholdere

 

Solceller på skolens tag

Skolen er en af de 20 skoler i Aarhus Kommune, der har fået dispensation til at montere solceller.
Du kan ved at klikke på linket nedenfor se, hvor meget energi solcellerne har opsamlet i dag eller over en bestemt periode. Samtidig kan du se, hvor meget CO2 skolen har sparet ved at få opsat solcellerne.

Har du lyst, kan du sammenligne din skoles resultat med en af de andre skolers resultater. Vælg blot, hvilke skole, du ønsker at se.

Du kan se, hvor meget energi solcellerne har optjent her: http://www.evishine.dk/aarhus