Legepladsen har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne legeplads foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Udskiftning af belysning til LED lys