Legepladsen Midgaard har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne legeplads foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Isolering af rør og tekniske installationer
  • Efterisolering af tagrum
  • Nyt ventilationsanlæg
  • Belysning ændret til LED lys